Eindejaar bijeenkomst voor leden van de Kring Ter Horst
Met documentaire ‘Het leven is een kringloop’
Woensdag 27 december om 15.00 uur in Openluchtmuseum de Locht
Lees het convocaat...
.

2023 zit er op. We kijken terug op een mooi jaar voor de kring. Met mooie activiteiten en interessante lezingen. Een excursie naar Kamp Lintfort en Burg Linn. De wintercursus, verzorgd door Jan Jansen, die de naoorlogse geschiedenis van Horst en de regio helder en beeldend voor het voetlicht bracht. 500 jaar Van Wittenhorst in Horst, goed neergezet bij de kasteelruïne en de Lambertuskerk en in een lezing. Dank is op zijn plaats voor de commissie die de activiteiten voorbereidt en uitvoert, bestaande uit Sjef Keijsers en Ger Hermans.
Met LGOG Kring ter Horst als kartrekker is in 2023 het Platform erfgoedorganisaties Horst aan de Maas opgericht. Meer dan de helft van de ruim 40 erfgoedorganisaties uit Horst aan de Maas is lid. Het platform gaat de belangen van de erfgoedorganisaties en het cultureel erfgoed behartigen. De gemeente Horst aan de Maas verwelkomt het initiatief en heeft een adviesfunctie voor het platform in het vooruitzicht gesteld.
Helaas hebben we in 2023 afscheid moeten nemen van onze vertrouwde locatie voor de lezingen, De Leste Geulde. Gelukkig hebben we snel een nieuwe locatie gevonden. Openluchtmuseum de Locht heeft ons met open armen ontvangen.
Ik dank de bestuursleden van onze kring van harte voor hun inzet. Ineke Eickmans, die met haar tomeloze inzet het secretariaat invulde. Peter Jakobs, die de financiële portefeuille voor zijn rekening nam. En niet te vergeten Bert Clevis, die met toewijding en vakkennis het Info-bulletin verzorgde.
Allen, een goed 2024 toegewenst!

Arie Stas

Terug


Start