Activiteit: bezoek kerk H. Matthias Castenray
Woensdag 8 januari 2020
Met een toelichting door de heer Jan Strijbos

Bijna 40 belangstellenden kwamen op woensdag 8 januari bijeen in de kerk om, onder leiding van de heer Jan Strijbos, de kerk van Castenray te bezichtigen.
Een oud schriftschrift vermeldt dat op 23 januari 1434 in het dorp Casterloe van de parochie van Venraede in het Luikse Diocees een gewijd altaar gesticht werd ter ere en tot lof van God, de Almachtige en de Zalige Apostel Matthias, in eerder aangewezen, onlangs gewijde Kapelů
Al eeuwenlang wordt de H. Matthias dus in Castenray vereerd. Een andere heilige, die in de Castenrayse kapel werd aangeroepen, was de H. Brigida. Een grote sterfte van het vee bracht in 1775 van heinde en verre pelgrims naar het bedevaartsoord, om te bidden tot de patrones van het vee. Deze verering duurde tot na de Tweede Wereldoorlog. Tot 1965 was de feestdag van de H. Brigida nog opgenomen in de parochieliturgie.
Aanvankelijk stond er in Castenray slechts een kleine kapel. Eind vijftiende eeuw werd een hoog priesterkoor tegen de kapel gebouwd. Het priesterkoor heeft de tijd goed doorstaan want het staat er nog steeds!
De kapel werd jarenlang bediend door de Venrayse geestelijkheid totdat Castenray in 1804 onder de naburige parochie van de H. Gertrudis te Oirlo kwam te vallen. Castenray streefde echter naar zelfstandigheid en in 1922 werd de parochie door Mgr. Schrijnen verheven tot rectoraat. In 1933 volgde namelijk de verheffing van Castenray tot zelfstandige parochie.
Allengs groeide het inwoneraantal van Castenray en daarbij kwamen ook nog de vele pelgrims die de plaatselijke kapel bezochten, zodat het godshuis al gauw weer te klein bleek. In 1933 werd begonnen met een fikse uitbreiding van de kapel met een vierde travee. Er kwamen zijbeuken met biechtstoelen, een kinderkapel, een doopkapel en een sacristie. Ook kreeg de kerk een hoge toren met daarnaast een traptorentje, dat naar het oksaal leidde.
In oktober 1944 lieten de Duitse bezetters de toren springen en de kerk werd vrijwel totaal verwoest. Gelukkig bleef het historische priesterkoor gespaard. In 1949 was de Castenrayse kerk de eerste die met toren in het naoorlogse Limburg werd opgebouwd.
Inleider Jan Strijbos vertelde honderduit. Vervolgens werd er nog een kleine rondgang gemaakt over het priesterkoor waarbij ook nog de mooie maquette werd bewonderd. Het was een bijzonder geslaagde bijeenkomst!
 

Verslag: Marcel van den Munckhof

Terug


Start