Wintercursus "inleiding lezen van Latijnse teksten"
Dinsdag 30 januari 2018 en dinsdag 6, 20 en 27  februari 2018 in museum "De Kantfabriek"in Horst

Ieder jaar organiseert LGOG kring Ter Horst een wintercursus die in de ruimste zin van het woord te maken heeft met de historie (van Horst aan de Maas). Dit jaar werd gekozen voor het lezen van Latijnse teksten: Onderzoekers van het verleden van hun stad, streek of familie worden dikwijls geconfronteerd met moeilijk leesbare teksten. Niet alleen het schrift, maar ook de taal kunnen daarbij parten spelen. Daarbij vormt het Latijn vaak een niet te passeren obstakel.

De inleider, drs. Guus Janssen uit Sittard, is sinds 1978 als docent Klassieke Talen verbonden aan het gymnasium van Trevianum Sittard. Hij publiceerde over de regionale historie, met een bijzondere belangstelling voor kerkgeschiedenis en bronnenpublicatie. Binnen LGOG is hij lid van de commissies Kerkgeschiedenis en Bronnenpublicaties; daarnaast is hij redactievoorzitter van De Maasgouw.

De vier avonden waren verdeeld in de volgende vier thema's:

I. Naamwoorden en naamvallen: Schrijfwijze, afkortingen en hulpmiddelen

II. Werkwoorden en uitgangen: Kerkelijke registers

III. Voornaamwoorden: Opschriften en oorkonden

IV. Syntaxis zinsopbouw: Verhalende teksten

 Het zijn praktische avonden geworden waarbij telkens teruggegrepen werd op wat in de vorige bijeenkomst besproken is waarna er uitbreiding van de kennis kwam, gelardeerd met praktische zaken. Aan het einde van de vierde avond ontvingen alle deelnemers een getuigschrift, uiteraard in het Latijn, bekroond met een chronogram en ondertekend door de cursusleider.

 

Verslag: Marcel van den Munckhof


Terug


Start