Lezing over het Ruhrgebied
Door de heer Marcel Hogenhuis, 11 april 2018

Lezing over het Ruhrgebied door de heer Marcel Hogenhuis, op woensdag 11 april.

Het Ruhrgebied ligt in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen,onze oosterburen. Venlo en ook Roermond, (denk met name aan het Outlet centrum) danken hun grote toestroom van toeristen aan de gunstige ligging ten opzichte van het Ruhrgebied. Het gebied heeft ongeveer 5,3 miljoen inwoners, verdeeld over 11 grote steden en 42 kleinere plaatsen. De belangrijkste steden zijn Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund en Hamm. Veel van deze steden zijn aan elkaar gegroeid.
Het gebied wordt in het westen begrensd door de Rijn, in het zuiden de Ruhr en in het noorden de Lippe.

Reeds in de Romeinse tijd was het Ruhrgebied door de invloed van de Romeinen een ontwikkeld gebied met belangrijke verbindingswegen door het Romeinse Rijk.
Handel en cultuur stonden op een hoog peil. Na het verval van het Romeinse Rijk viel het gebied uit elkaar in vele kleine deelgemeenschappen en dorpjes, onder leiding van het Koninkrijk Pruissen.
Dit was slecht voor de handel .Er werd overal tol geheven. In de 19 e eeuw werd een Zoll Verein gesloten tussen de het versnipperde gebied, Zo ontstond een samenwerking wat zeer gunstig was voor de handel. Omstreeks 1850 kwam, evenals in Engeland, de industrialisatie op gang,

Na de Frans Duitse oorlog van 1870 tot 1871 werd de Duitse Keizerrijk uitgeroepen .Er breekt en opbouwfase aan .De infrastructuur wordt aangepakt. Spoorwegen, bruggen en waterwegen worden aangelegd .Steenkool en ijzererts worden gewonnen. Dit alles maakt staalindustrie mogelijk.
In 1811 ontstaat het grote staalbedrijf Krupp, In 1870 onder keizer Wilhelm 1 komt Bismarck aan de macht als kanselier en voert de zgn. realpolitiek in.
Wilhelm ll bouwt oorlogsschepen en een wapenwedloop met Engeland, Frankrijk en daarna Rusland is het gevolg. In 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. In het Ruhrgebied is de wapenindustrie gevestigd. Hier ontstaat het concern Rheinmetall. De oorlog loopt in 1918 slecht af voor Duitsland. Het Ruhrgebied wordt bezet door BelgiŽ en Frankrijk, Herstelbetalingen putten het land uit en het Ruhrgebied met zijn staalindustrie is onderpand voor de herstelbetalingen.
De inflatie loopt hoog op, de geldpers wordt steeds verder aangezet, met als gevolg grote werkeloosheid en in 1929 de beurskrach, wereldwijd.
In 1933 komt Hitler aan de macht .Zijn partij de NSDAP zorgt voor werkgelegenheid door de oorlogsindustrie aan te jagen en autowegen te bouwen. In 1940 breekt de Tweede Wereldoorlog uit, het Ruhrgebied met zijn oorlogsindustrie wordt zwaar gebombardeerd. Veel burgerslachtoffers zijn het gevolg.
Ook de firma Krupp lijdt zeer veel schade .In 1945 werden beide directeuren van Krupp veroordeeld wegens oorlogsmisdaden, maar al in 1951 weer vrijgelaten.
Door medewerking van de Marshall hulp uit Amerika kon de fabriek in 1950 al weer in bedrijf gesteld worden.

In 1951 werd op initiatief van de heren J. Monet en Schumann de EGKS, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, opgericht met als doel Europese Samenwerking en nooit meer oorlog. In 1957 werd de EEG op gericht wat in onze tijd heeft geresulteerd in de EU.
In Duitsland werd na de oorlog met hulp en hard werken het zgn, Wirtschaftswunder geschapen,
Tegenwoordig zijn er in het Ruhrgebied weer veel werkelozen door de crisis in de staalindustrie.
Men zoekt nieuwe functies voor oude fabrieken zoals het Ruhr museum in Essen.

Ruim 50 personen woonden deze interessante lezing bij die gehouden werd als voorbereiding op de excursie op zaterdag 14 april.

Verslag: Mien Seuren.


Terug


Start