Jaarvergadering. Lezing "karakteristieke panden" door de heer Dienco Bolhuis.
Woensdag 7 maart 2018

Na afloop van de jaarvergadering 2018 hielden de heer Dienco Bolhuis en mevr. Jacqueline van Melick een lezing over “Karakteristieke” panden in de gemeente Horst aan de Maas. De heer Bolhuis startte de lezing met een uiteenzetting van het culturele erfgoed zoals dat in de gemeente aanwezig is. Het bestaat uit monumenten en landschappen, immaterieel erfgoed, dat zijn o.a. de verenigingen, gebruiken etc. en archeologie. De wet schrijft voor dat we zorgzaam met de omgeving moeten omgaan. Vanavond gaat het vooral om gebouwd erfgoed. Onze gemeente herbergt 92 rijksmonumenten, 1 beschermd dorpsgezicht, 144 gemeentelijke monumenten, ca. 150 kruisen en kapellen en ongeveer 900 karakteristieke panden. De gemeente heeft dit allemaal samen gebracht in een interactieve erfgoedkaart. Afgelopen jaar is er een inventarisatie gemaakt van de karakteristieke panden. In overleg met de gemeente hebben de diverse heemkundeverenigingen voor de dorpskernen en het LGOG voor de plaats Horst een overzicht gemaakt van deze panden. Alle panden zijn bekeken en gewaardeerd. Inwoners kunnen zelf op deze kaart kijken en zien of hun pand vermeld staat. Via de website van de gemeente kan men dan gaan naar “Wonen & bouwen” en van daaruit via “Uw huis op onze digitale erfgoedkaart” komt men vanzelf op de interactieve kaart uit. Men kan inzoomen op straten en panden. Alle rijks- en gemeentemonumenten staan apart aangeven. Klikt men op deze sterretjes of bolletjes dan komt informatie over het betreffende monument tevoorschijn. Het is ook de bedoeling dat bij de karakteristieke panden zo’n informatiebord komt. Via het “reactieformulier” kan iedere inwoner informatie aanleveren. Uiteindelijk beslist de ”Commissie Ruimte Kwaliteit” of panden met hun informatie op de lijst opgenomen worden. Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld wat het betekent als een pand op deze lijst wordt geplaatst. De heer Bolhuis antwoordt dat de status wezenlijk anders is dan bij de monumenten. Ook zijn er geen subsidiemogelijkheden. Wel kan de gemeente bewoners faciliteren met bijvoorbeeld vergunningen. Rijksmonumenten zijn beschermd, karakteristieke panden niet. De gemeente zal bewoners wel wijzen op de waarde als cultureel erfgoed voor de gemeente en op andere manieren proberen om de panden in stand te houden. Ook vermeldt de heer Bolhuis nog dat de lijst een dynamische lijst is. Er kunnen op ieder moment panden aangevuld worden, maar ook verwijderd. Ruim na tien uur sloot de voorzitter deze interessante lezing. 55 leden en niet-leden waren aanwezig.

Verslag: Jan Vissers


Terug


Start