Kleine excursie naar het Heemhuis in Deurne. Bezoek aan de expositie "Hoe leit dit Kindeke".
Vrijdag 28 december 2018


Elk jaar gaat de kring Ter Horst vlak na Kerstmis een middag op pad. Voor de editie 2018 was dat op vrijdag 28 december naar de Heemkundekring Deurne. Daar werd een bezoek gebracht aan het Heemhuis en aan de expositie van internationale kersgroepen met het thema Hoe leit dit kindeke.

Met een kleine groep van zo'n dertien personen meldden we ons om half drie bij het Heemhuis. Na een kort welkomstwoord werd de groep in twee gesplitst en werd door een groep het Heemhuis met tentoonstelling bekeken en door de andere groep de kerststallen.

Het fenomeen “Kerststallen” hebben we te danken aan de heilige Franciscus (1182-1126): om het kerstverhaal uit te leggen aan de ongeletterde middeleeuwse bevolking van het dorp Greccio maakt hij gebruik van de toen populaire mystiekspelen. Dit idee werd door de Franciscaner monniken verspreid in heel Europa en het gespeelde kerstverhaal werd gemeengoed vanaf de 16de eeuw. In de 19de eeuw begonnen gegoede burgers met een kleine kerststal rond Kerstmis hun huis te versieren.

De verzamelaars van de kerststallen, het echtpaar Senders, stelde een deel van hun enorme verzameling kerstgroepen ten toon. De basis voor deze hobby ligt in 2000: Cees vond toen een tekening van een kerstdorp uit 1900. Zijn hobby was houtbewerking en daarom maakte hij de gebouwen na. Nadien ging hij op zoek naar een kerstgroep die er bij paste.

In 2003 werden zijn vrouw en hij lid van de landelijke vereniging “Vrienden van de Kerstgroep”, waarna het verzamelen pas goed begon. Ze bezitten kerstgroepen uit de hele wereld van klein tot groot. Aan de hand van oude figuurzaag tekeningen maakt Cees zelf nog steeds kerstgroepen. De hobby van zijn vrouw is borduren en zij borduurde een aantal kerstgroepen die ook te bewonderen waren.

Na een half uur werd van verdieping gewisseld en werd (een deel van) de collectie van de Heemkundekring bewonderd. Het meest in het oog springend was de verzameling rondom het circus Het Hoefke dat vlak na de oorlog ontstond. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog was er in het geteisterde Brabant een grote behoefte aan ontspanning en ontspanningslokalen. De Deurnese Harmonie en de gymnastiekvereniging hadden ernstig geldgebrek. Op allerlei manieren probeerde men de eindjes aan elkaar te knopen. Hub van Doorne, zelf lid van de harmonie en de KDO en een enthousiast paardenliefhebber, vond het een prachtig idee om zelf een circus op te richten: tijdens de jaarvergadering van de KDO van 4 mei 1947 lanceerde Hub van Doorne ook daar het idee van een amateurcircus. De dorpsmassa kwam in beweging, maar het moest geheel door eigen mensen worden verzorgd en het mocht geen half werk zijn! Zo stichtte Hub van Doorne zijn eigen circus 't Hoefke.

Aansluitend aan de beide rondleidingen, waarbij ook nog koffie en thee geserveerd werd, ging de groep naar café 't Turfke vlakbij het station waar van een heerlijk gebak werd genoten en de bijeenkomst rond half vijf werd afgesloten. Het was een geslaagde excursie.
 

Verslag: Marcel van den Munckhof


Terug


Start