Lezing "Sevenum, 700 jaar" door de heer Theo Huijs
Woensdag 25 januari 2017


Lezing door de heer Theo Huys, geboren in Sevenum en jarenlang
Stadsarchivaris van Venlo.

De eerste schriftelijke vermelding van het bestaan van een leefgemeenschap genaamd Sevenum, treffen we aan in een aflaatbrief van de paus in 1317.
Deze oorkonde is de aanleiding voor het bestuur de heer Theo Huys uit te nodigen een voordracht te verzorgen over de geschiedenis van Sevenum van 1317 tot heden.

Sevenum is van oudsher een agrarisch dorp aan de rand van de Peel.
Reeds veel vroeger, in het bronzen en ijzeren tijdperk, treffen we vondsten die wijzen op
Bewoning in dit gebied.
De aflaatbrief van 1317 bewijst dat er in die tijd sprake was van een dorp en parochie ,een zogenaamd kerspel, Sevenheijm. De patroonheiligen van de kerk werden ook vermeld:
Fabianus en Sebastianus, ook terug te vinden in het wapen van Sevenum en in Sevenumse
Vlag.
Destijds behoorde de parochie tot het Prinsbisdom Luik .

In 1674 werd Sevenum een heerlijkheid die behoorde bij het Overkwartier van Gelre.
Het gebied werd tijdens de Spaanse Succesieoorlog (de Tachtigjarige Oorlog) bezet door Pruisische troepen en bleef als onderdeel van Pruisisch Opper-Gelre, een eeuw lang Duits tot de Franse troepen het gebied in 1794 bezetten.
In 1800 werden de gemeenten Horst en Sevenum samengevoegd onder Frans bestuur.
In 1836 werden beide gemeenten, bij wet van Leopold 1 van BelgiŽ, weer zelfstandig

Vanaf 1745 werd begonnen met de ontginning van de woeste gronden rond het dorp ,de Peel.
Sevenum was destijds al een financieel gezond dorp met een eigen bestuur en rechtspraak.
Vanaf 1938 werd de ontginning van de Peel groot aangepakt.
Een nieuw kerkdorp, Evertsoord,werd gesticht. In 1959 werd het werk opgeleverd.

De gemeente bleef zelfstandig tot eind 2009. Sevenum bestond toen uit de dorpen Sevenum, Kronenberg en Evertsoord. In 2006 bedroeg het aantal inwoners 7609.
Naar aanleiding van de herindelingsplannen van de provincie werd in 2008 een referendum
Gehouden.59% van de bewoners stemde voor een fusie met de gemeente Horst aan de Maas Op 1 januari 2010 werd Sevenum samengevoegd met de gemeente Horst aan de Maas en de dorpen Meerlo, Tienray en Swolgen, behorende tot de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum.

 

Verslag: Mien Seuren


Terug


Start