Bezoek aan de kerk van Tienray met haar kerststallen en gezang

dinsdag 22 december 2015

Het waren bijna tradities: in de kerstvakantie een middag op bezoek bij een of andere activiteit in de regio; op een woensdagavond in januari een kerk bezichtigen in een van de kernen van de kring. In 2015 werd met deze gewoontes gebroken. Op dinsdagavond 22 december werd namelijk een bezoek aan de kerk van Tienray gecombineerd met een tentoonstelling van kerstkribben van de plaatselijke pastoor. Als kers op de taart was er nog een uitnodiging tot samenzang van oude kerstliederen.

Een veertigtal mensen - de koorleden niet meegerekend, want dan zitten we iets over vijftig deelnemers - was naar de kerk getogen van Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten om te luisteren naar het verhaal van Harrie Raaijmakers. Hij vertelde in grote lijnen over de geschiedenis van de kerk en met name over de bedevaarttraditie die, aan het einde van de negentiende eeuw tot ver in de twintigste eeuw, Tienray veel bezoekers en ook rijkdom brachten. Het leuke aan het verhaal van Harrie Raaijmakers was dat hij met name over de "petite histoire" sprak, zaken die niet met grote letters in de geschiedenisboeken staan maar die de historie wel interessanter en misschien zelfs smeu´g maken.

Zijn betoog werd afgewisseld met gezangen door het Gemengd Koor van de parochie, koor dat onder leiding van Fabienne Pelzer staat. Gezongen werden de traditionele gezangen zoals De herdertjes lagen bij nachte, Nu zijt wellekome of Maria die zoude naar Bethlehem gaan. De aanwezigen werden uitgenodigd om mee te zingen.

Pastoor Verheggen vertelde hierna over zijn verzameling kerststallen. Uitgangspunt bij die verzameling is dat alle materialen natuurlijk moeten zijn. Zo liet hij stallen zien van hout maar ook van ma´skolven, bladeren en zelfs van pasta, eetbaar in feite dus. Als lid van de Vrienden van de Kerstgroep wordt hij door talloze medeverzamelaars ge´nspireerd. In de kerk stonden 55 (!) stallen tentoongesteld, de andere 550 stuks waren of in bruikleen in andere musea of zijn opgeslagen bij de verzamelaar zelf. Na een korte inleiding kon iedereen op eigen gelegenheid de verzameling bewonderen.

Aan het einde van deze avond had bestuurslid Arie Snellen met zijn vrouw Betsie gezorgd voor koffie en thee voor alle belangstellenden. Het bestuur van de Kring bood daarbij kerstbrood aan iedereen aan. Rond negen uur ging iedereen weer naar huis.

 

Verslag: Marcel van den Munckhof


Terug


Start