Avondbezichtiging Sint Odakerk te Melderslo onder begeleiding van de heren Harry Litjens en Wim Moorman
woensdag 7 januari 2015

Een groep van bijna 50 personen kwam op woensdag 7 januari 2015 bijeen om een bezoek te brengen aan de St.-Odakerk van Melderslo. Inmiddels is het een traditie geworden dat in de wintermaanden een kerk in de regio bezocht wordt en nu was Melderslo aan de beurt.

De ontvangst was bijzonder warm en plezierig, zowel in letterlijke als figuurlijke zin: de kerk was fijn verwarmd en alle deelnemers werd een kopje koffie met kerstkransje aangeboden. Vervolgens werd de groep door de voorzitter van LGOG verwelkomd die vertelde blij te zijn met de opkomst en ook belangstellende niet-leden verwelkomde. Hierna heeft de plaatselijke organisator, de heer Harrie Litjens het programma overgenomen en verteld over de geschiedenis van de kerk.

De H. Odakerk staat centraal in het dorp, goed zichtbaar aan een doorgaande weg, met om de kerk veel ruimte en groen. Rondom staat veel laagbouw, waardoor het gebouw als blikvanger fungeert. De stichting Geschiedenis Melderslo heeft bij gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de parochie een film gemaakt waarin een overzicht van de diverse kerkgebouwen werd geschetst. Deze film werd eerst vertoond. Hieruit bleek dat bij de opening van een school in Melderslo in 1917 de wens werd uitgesproken een eigen kerk te mogen bouwen, zodat voor de vervulling van de zondagsplicht niet meer naar Tienray of Horst behoefde te worden gegaan. De oprichting van een rectoraat liet echter nog tot 1921 op zich wachten. Direct werd de bouw van een kerk ter hand genomen onder leiding van rector Mulder. Nog in hetzelfde jaar werd de kerk in gebruik genomen. In 1933 werd het rectoraat verheven tot parochie, tegelijkertijd met de consecratie door Mgr. Lemmens van de inmiddels vergrootte kerk. Tevens was sprake van de bouw van een toren, maar vermoedelijk was dit een ietwat weidse benaming voor een dakruiter. Deze kerk werd op 23 november 1944 door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen.
Na de oorlog werd de plaatselijke Bondszaal in gebruik genomen als noodkerk. De resten van de kerk werden gesloopt, pastorie en jeugdhuis echter werden hersteld.
Direct ontstonden plannen voor de bouw van een nieuwe kerk. Hiervoor werd een nieuwe plaats gezocht omdat de kerk groter moest worden en de oude locatie, vlak langs weg, minder geschikt werd bevonden. Boosten werd al in 1945 aangezocht om een heel complex van gebouwen te ontwerpen: een kerk, een meisjesschool, een bewaarschool, een parochiehuis, een zusterklooster en een opslagplaats annex winkel voor de Boerenbond. In 1950 overleed Boosten. Pas in 1951 werd de bouw aanbesteed. Wel was besloten de bouw van de torenspits uit te stellen. De bouw werd uitgevoerd door de firma Peelen en Cuppen uit Horst. Op 5 augustus 1951 legde deken Debije van Horst de eerste steen. In 1952 werden de laatste onderdelen van de bouw ontworpen, onder meer een preekstoel. Uiteindelijk werd de kerk op Beloken Pasen 1952 in gebruik genomen en op 23 augustus 1953 door Mgr. Lemmens geconsacreerd. Het priesterkoor was toen nog niet voorzien van marmer, de kinderbanken ontbraken evenals andere elementen van de inrichting.

Na de film werd de groepen door twee "gidsen" door de kerk geleid: een groep onder leiding van Harrie Litjens, de andere werd door Wim Moorman onder zijn hoede genomen. Ze hebben ons letterlijk alle hoeken en plekken van de kerk laten zien, vanaf het beeld van de patrones van de kerk tot op het zangkoor.

De rondleiding werd tegen twintig over acht afgesloten onder dankzegging aan de gidsen en de organisatie voor dit bezoek. Hierna ging iedereen weer zijns weegs, in de kou.
 


Verslag:


Terug


Start