Excursie Gennep,
Zaterdag 7 maart 2015

Verslag van de excursie naar Gennep, gehouden op zaterdag 7 maart 2015 in samenwerking met “LGOG Historische Kring Maas en Niers”.
Zevenendertig deelnemers meldden zich 13.30 uur in hotel “De Kroon” in het centrum van Gennep. De ooievaars op het pittoreske stadshuis verwelkomden ons met hun typerend geklepper en het zonnetje scheen heerlijk. Bijna terrasweer, in tegenstelling tot 27 december toen de weersomstandigheden er voor zorgden dat de excursie werd afgelast. Na de koffie met gebak wandelde het gezelschap door Gennep richting de Sint Martinuskerk. Hier werden we ontvangen door oud-deken Huisman, 91 jaar oud maar nog zeer vitaal. Hij vertelde over de historie van de kerk maar ook over de crypte en het museum dat daarin is ingericht.
Zoals in vrijwel alle plaatsen in Noord-Limburg was ook de Gennepse parochiekerk door oorlogsgeweld verwoest. In 1953 werd begonnen met de bouw van de huidige Sint Martinuskerk, die een jaar later al in gebruik genomen werd. De inwijding vond echter pas veel later plaats. De kerk is een typisch voorbeeld van de Bossche school (architect Nico van der Laan) en gebouwd in de zogenaamde basilicastijl. In het interieur vinden we enkele muurschilderingen en een glas-in-loodraam van Théodore Stravinsky. De overige glas-in-loodramen zijn van de hand van Marius de Leeuw. Op het plein voor de kerk is een bronzen beeld “St. Martinus te paard” van beeldhouwer Joep Coppens geplaatst. Aan de kerk is in 2013 de status “Beschermd Monument” toegekend en na bezichtiging ervan was iedereen het daarmee eens. Aanvankelijk was er in de onderkerk of crypte plaats voor enkel honderden kinderen voor het bijwonen van de H. Mis. Toen echter in de zestiger jaren en de tijd daarna het kerkbezoek drastisch afnam was de ruimte geheel overbodig geworden. In de beginjaren tachtig werd onder aanvoering van Deken Huisman de crypte ingericht als Religieus Museum. Er bevinden zich een verzameling Mariabeelden, monstransen, kelken en delen van inrichtingen uit kerken en kloosters uit de verre omgeving. Huisman was een echte verzamelaar, zoals we konden zien. Verder is er een aantal poppen van nonnetjes in originele kledij te zien. De objecten die er staan uitgestald werden vaak geschonken, soms ook aangekocht. Tegenwoordig is het een stichting die het museum beheert.
Daarna werd terug gewandeld naar het stadhuis. Hierachter ligt de bibliotheek waar in de benedenruimte door de Stichting “Veritable” een grote expositie is ingericht die in woord en beeld de geschiedenis weergeeft van de gebeurtenissen in het voorjaar van 1945 en de rol die Gennep hierin gespeeld heeft. Een groot deel van Noord-Limburg werd precies 70 jaar geleden tijdens het geallieerde offensief “Operatie Veritable” bevrijd. Deze operatie begon in de nacht van 7 februari met een bombardement op de stad Kleve. De ochtend daarna startten de grondtroepen en tanks met het Rijnlandoffensief richting de Rijn in Duitsland. Na het mislukken van “Operatie Market Garden” zouden deze acties leiden tot het uiteindelijke einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van het nog bezette deel van Nederland. De foto’s van het totaal verwoeste Gennep beschouwende verzuchtte een van de oudere Horstenaren: “Dan hebben wij, ondanks een paar bombardementen, in Horst toch veel geluk gehad”. En gelijk had hij.
Concluderend, een mooie verrassende excursie naar een dichtbij gelegen plaats in Noord-Limburg met enkele leuke bezienswaardigheden. Met dank aan de kring “Maas en Niers” voor de organisatie.


 

Verslag: Jan Vissers


Terug


Start