Lezing "Bisschop Frans Schraven"
Gehouden in "De Leste Geulde" op woensdag 29 januari door de heer Vincent Hermans en mevrouw drs. Marja Grim van de Mgr. Schravenstichting.


Bisschop Frans Schraven werd geboren te Lottum op 13 oktober 1873 en groeide op in Broekhuizenvorst. In 1899 wordt hij priester gewijd en vertrekt kort daarna naar de missie in China.
In de regio Horst zijn meerdere bisschoppen geweest te weten Arnold Verstraelen uit Sevenum,
Jos Hoogers uit Horst, Henricus Joosten uit Grubbenvorst, Johannes Aerts uit Swolgen, Anton Hanssen uit Broekhuizenvorst en Frans Geurts uit Maashees.

Tussen 1899 en 1904 was Mgr. Schraven missionaris in het zuid westelijk gedeelte van de provincie Hebel. Aanvankelijk in Jaijuan, later in Tungchiu en ten laatste in Pingshen.
Van 1904 tot 1908 was hij Econoom in Zhending en later naar Sjanhai’s generalaat.
In 1911 naar Tienjin gestuurd en in 1915 opvolger van Bouvier in Sjanghai.
In 1920 werd hij bisschop gewijd door de bisschop van Yongpin voor het bisdom van Zhending. Als pastor van Zhending had onderwijs en opvoeding zijn speciale aandacht.
In 1922 stichtte hij het klein seminarie. 150 studenten werden daar opgeleid tussen 1924 en 1925. Er werd ook een school voor meisjes gesticht.
In 1937 werd hij Martelaar voor Onze Heer op 9 oktober. Tijdens de 17 jaren van zijn Episcopaat droeg Mgr. Schraven heel veel bij aan de materiële verbetering van zijn bisdom en de prediking van het Evangelie.

Tijdens de Japans invasie heeft Mgr. Schraven een belangrijke rol gespeeld in de bescherming van de zogenaamde oorlogsmeisjes. Gruwelijk situaties deden zich voor en mensen werden geblinddoekt en vastgebonden en op de brandstapel gegooid. Het Japanse leger was zeer geïrriteerd dat Mgr. Schraven geen 200 meisjes wilde “leveren”.
Aanvankelijk ontkende de Japanse gouverneur deze gruweldaden. Maar na grondig onderzoek en bewijsvoering moesten zij wel erkennen dat hun soldaten deze gruweldaden hadden gepleegd. De Japanse autoriteiten richtte later een gedenksteen op voor Mgr. Schraven.

In de afgelopen jaren is hij ineens in de volle belangstelling komen staan. Uit China komen steeds vaker berichten welke grote betekenis hij nog steeds heeft voor de mensen daar. Op verzoek van de huidige opvolger van Frans Schraven is afgelopen jaar een proces van zaligverklaring gestart dat recentelijk op 3 januari werd afgesloten. Meer dan 1000 pagina’s aan documenten en vertalingen zijn daarvoor bijeengebracht. De historici namen de afgelopen jaren contact op met 60 archieven uit de hele wereld om de waarheid boven tafel te krijgen.

Verslag: A. Snellen
 


 


Enkele afbeeldingen uit het stripboek over het leven van Mgr. Schraven


Terug


Start