Algemene Ledenvergadering (ALV) van het LGOG
in het gemeentehuis van Horst aan de Maas, met als middagprogramma een bezoek aan museum De Locht
Zaterdag 29 maart 2014

Op zaterdag 29 maart 2014 was de kring Ter Horst gastheer van de Algemene Ledenvergadering van het koninklijk LGOG. Het Gemeentebestuur van Horst aan de Maas was zo vriendelijk om de raadszaal aan het Genootschap aan te bieden voor het houden van de jaarvergadering. Ook bood het Gemeentebestuur koffie/thee met vlaai aan.
Om half elf werd de vergadering geopende door de voorzitter van Kring Ter Horst, de heer drs. Marcel van den Munckhof. Hij heette iedereen van hartelijk welkom op deze stralende lentedag. Vervolgens werd het welkomstwoord uitgesproken door de burgemeester van Horst aan de Maas, de heer ir. Kees van Rooij. Hij sprak vriendelijke woorden uit richting LGOG en de plaatselijke kring, waarmee een uitstekende verstandhouding is.
Hierna begon de jaarvergadering onder leiding van de voorzitter van het LGOG, de heer drs. Karel Majoor.
De vergadering verliep vlot en zonder wanklanken; door enkele van de bijna 80 aanwezigen werden vragen gesteld die ook vriendelijk beantwoord werden.

Aansluitend ging het gezelschap naar Museum De Locht in Melderslo waar, alvorens aan tafel gegaan werd, de directeur van het museum, de heer Henk Kemperman, enige uitleg gaf over de opzet van het museum en de toekomstplannen. Hierna werd genoten van een smakelijke koffietafel, verzorgd door De Locht.

De deelnemers die dit wensten konden vervolgens onder leiding van een vijftal gidsen het museumterrein bezoeken. Museum De Locht is genoemd naar de gelijknamige langgevelboerderij en was in zijn eerste opzet in 1990 een museum over het plattelandsleven op een Noord-Limburgse zandgrondboerderij. In 1993 werd het museum uitgebreid met het Nationaal Asperge- en Champignonmuseum. Sinds 2012 loopt er weer een groot uitbreidingsprogramma dat dit jaar zijn voltooiing krijgt. Na deze uitbreiding zijn het Asperge- en het Champignonmuseum gevestigd in speciaal daarvoor gebouwde paviljoens, het aspergemuseum in een traditioneel boerderijgebouw en het champignonmuseum in een uniek koepelgebouw, vormgegeven als een champignon. Het museum omvat tevens De Hoeve (het hoofdgebouw met daarin de entree, winkel, restaurant en kantoren), een bakhuisje, een grote landbouwschuur met zuivelmakerij, een daglonerhuisje (ingericht als multifunctionele ruimte), een kippenhok, een smidse, een zadelmakerij, een stroopmakerij, een klompenmakerij, een schaapskooi en een wagenschuur. Tevens wordt momenteel een glastuinbouwmuseum ingericht. In de werkplaatsen worden vaak demonstraties gegeven van oude ambachten. De Locht noemt zichzelf nu: Informatiecentrum voor asperges, champignons, glastuinbouw en plattelandsleven. Het museum wordt geheel gerund door zon 200 vrijwilligers.

Rond vier uur waren de rondleidingen ten einde en genoot een aantal deelnemers nog van een heerlijk glaasje alvorens de weg naar huis te nemen.

 

Verslag: Marcel van den Munckhof


Terug


Start