Bezoek aan de St. Hubertuskerk te Hegelsom
Woensdag 8 januari 2014

Het jaarlijkse "kerkbezoek" van de kring LGOG Ter Horst vond plaats op woensdag 8 januari 2014 in de Hubertuskerk van Hegelsom
Om 19h00 werden de aanwezigen ontvangen door Jan Kurver. Hij is actief voor de parochie in Hegelsom (en hij is oud-bestuurslid van onze kring). Jan vertelde aan de hand van een hele serie dia's over het kerkgebouw en de inrichting.
In de periode 1932 tot 1934 werd de kerk van Hegelsom gebouwd naar een ontwerp van architect ir. Joseph Franssen. De kerk werd gebouwd door de firma L. Everaerts uit Horst. Door de droge herfst liep de bouw vlot van stapel en zo kon op Paasmaandag 17 april 1933 de officiële eerste steenlegging plaats vinden. De kerk werd toegewijd aan Sint-Hubertus. De bouwpastoor was Deken Debije. Later is een straat naar hem vernoemd. Op 8 oktober 1933 werd de eerste H. Mis opgedragen in de St.-Hubertuskerk. De kerk van Hegelsom is een van de weinige kerken in de omgeving die niet verwoest is tijdens de oorlog. Het interieur en de muurschilderingen dateren nog uit de bouwtijd. Tot 1939 werd in de kerk van Hegelsom gebruik gemaakt van een harmonium. In 1939 kreeg de kerk de beschikking over een orgel, dat in 1897 gebouwd was voor de kerk in Tongelre bij Eindhoven.
In de fotoserie werd ook veel aandacht geschonken aan de muurschilderingen van de hand van pater Randag. Hij tekende – letterlijk – ook voor een aantal kazuifels.
Na iets meer dan een uur kon iedereen op eigen houtje de getoonde en genoemde schilderingen, kazuifels en andere zaken bekijken. Met 51 deelnemers was deze eerste bijeenkomst van de kring een groot succes.


Welkomstwoordje door de voorzitter


De heer Jan Kurver


Sleutelmacht van Petrus


Stichting van de kerk; prediking op het Pinksterfeest


Stefanus, de eerste martelaar


Paus Leo de Grote en Atila, koning der Hunnen


St. Willibrord, de grote geloofsverkondiger uit Ierland


Stil protest van pater Randag


Bekering van Paulus


Uitbreiding van de Kerk, Prediking van Paulus op de Areopaag


Eerste vruchten van de Kerk, Tarcisius


Ordening van de wereldlijke en geestelijke macht: Ambrosius en Theodosius


Geloofsonderricht: St. Servaas ziet in een visioen de stad Maastricht

Verslag: Marcel van den Munckhof


Terug


Start