Lezing: "Van karrenspoor tot verharde weg"
Gehouden in "De Leste Geulde" op woensdag 11 september 2013 door mevr. Nel Verstegen-Maessen uit Sevenum.

Verslag van de lezing over: “Van karrenspoor tot verharde weg” door mevr. Nel Verstegen-Maessen uit Sevenum. Gehouden op woensdag 11 september 2013.
Voor een redelijk gevulde zaal, 55 personen, hield mevrouw Nel Verstegen een boeiende lezing over wat zij zelf noemde: “Haar laatste grote klus, een onderzoek naar het ontstaan van het wegennet in Sevenum”. Dit alles is samengevat in een tweedelige uitgave: “Van karrenspoor tot verharde weg”, die half november uitkomt en waarvoor men nu al kan inschrijven. Een inzage-exemplaar is aanwezig.
Aan de hand van een powerpoint-presentatie verhaalt mevr. Verstegen over het ontstaan van het wegennet in Sevenum, voor zover dat bekend is natuurlijk. Samen met de heer Piet van Enckevort zijn de archieven van de gemeente Sevenum nageplozen en is alles op papier gezet. De eerste bekende kaart was de “Geometrike Delineatie van de Heerlijkheid Sevenum” uit 1729. Opmerkelijk is dat toen de vijf bekende hoofdwegen van Sevenum al op de kaart stonden. Dat waren de wegen naar Horst, naar Maasbree, de Steeg, de Hees en naar de Ulfterhoek. Door de eeuwen heen is dit patroon gehandhaafd en alleen maar aangevuld en uitgebreid. Ook andere kaarten werden getoond zoals “De Thiendencarten” uit 1745, de “Kraayenhoffkaart”uit 1850, Tranchotkaarten en kadasterkaarten. Stil gestaan werd bij de verbetering van de wegen naar Grubbenvorst en naar Horst. Met name de verbetering van de weg naar Horst viel zo duur uit dat hier tijdelijk een tolweg van werd gemaakt. Ook de renovatie van het dorpsplein uit 1841 werd behandeld. Interessant was dat Sevenum in de 18e en 19e eeuw nog omringd werd door veel woeste gronden, tegenwoordig zouden dat natuurgebieden genoemd worden, die allengs meer ontgonnen werden. Met name na 1900 door de opkomst van het kunstmest was er veel uitbreiding van landbouwgebied. Dit had tot gevolg dat er ook meer huizen gebouwd werden en dit noodzaakte weer de aanleg van meer wegen. Volgens het reglement buurtwegen moest het onderhoud door middel van hand- en spandiensten uitgevoerd worden. Trouwens de sloten daarbij moesten door de aanwonenden onderhouden worden. In 1941 werd een zogenaamde wegenlegger aangelegd, een exacte beschrijving van alle bestaande wegen. Veel wegen kregen een nummer, sommige een naam, met name in de dorpskern.
Na de pauze beschreef mevr. Verstegen de ontwikkeling van het wegennet vanaf 1945 tot heden. Na de oorlog werd begonnen met herstel van de aangerichte oorlogsschade, dit nadat eerst de allerergste schade aan de huizen was aangepakt. Maar vanaf 1947 werden de wegen successievelijk hersteld, uitgebreid en nieuw aangelegd. In 1962 werd een straatnaamcommissie in het leven geroepen die als taak kreeg om alle wegen, ook in het buitengebied, te voorzien van namen. Voorheen werkte men nog veel met wijknummers. Het inwoneraantal van Sevenum groeide tussen 1950 en 2000 van 3991 naar 7242. Hierdoor was het nodig dat Sevenum, en ook Kronenberg, behoorlijk uitgebreid moest worden, met als gevolg dat complete nieuwe wijken werden ingericht met natuurlijk ook nieuwe wegen. Deze werden allemaal mooi in beeld gebracht. Besloten werd met de vertoning van een aantal combinatiefoto’s van woningen en plekken in Sevenum waarbij een oud en een nieuw beeld werden vertoond.
Voor meer informatie verwijs ik ook nog graag naar onze INFO nummer 49 waar op bladzijde 27 tot en met 33 aandacht wordt besteed aan deze lezing en aan dit onderwerp.
 


 

Verslag: Jan Vissers


Terug


Start