Lezing "Pruisische plakkaten, Pruisen aan de macht"
Gehouden op woensdag 6 november 2013 door Prof. Dr. Louis Berkvens


Bekijk de digitale plakkatenlijst
 

Louis Berkvens (1952) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1980 tot 1984 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Gerard Nood Instituut voor rechtsgeschiedenis aldaar. Sedert november 1985 is hij verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht, aanvankelijk als universitair docent en sinds februari 2000 bekleedt hij de functie van voorzitter van de Universiteit Maastricht.
In 1990 promoveerde hij tot docent in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij publiceert regelmatig rechtshistorische bijdragen over wetgevingsgeschiedenis, codificatie, institutionele geschiedenis en strafrechtgeschiedenis.
Per i juni 1998 werd hij vanwege het LGOG benoemd tot bijzonder hoogleraar Rechtsgeschiedenis der Limburgse Territoria.

Een groot deel van het huidige Noord-Limburg alsmede het aangrenzende deel van Nordrhein-Westfalen werd in de periode 1713-1798 als Pruisisch Gelre vanuit Berlijn bestuurd. In deze periode werden in Berlijn en Geldern talrijke wetten en verordeningen uitgevaardigd ter regulering van het maatschappelijk en economisch leven in deze Pruisische provincie.

Professor Louis Berkvens verzamelde ruim duizend verordeningen , waaronder dus ook voor de huidige gemeente Horst aan de Maas en de regio. Een voorbeeld hiervan is het edict tegen “de rovers, vagabonden en de stercke bedelaers” in 1725 en het bijbehorende waarschuwingsbord.

In de Plakkatenlijst Overkwartier deel 111 zijn 1060 van deze verordeningen beknopt beschreven en door middel van een uitvoerig register toegankelijk gemaakt. Zij geven een helder beeld van de vele maatschappelijke en economische problemen waarvoor het Pruisische bestuur zich gesteld zag en de creatieve oplossingen die zij daarvoor wisten te bedenken. Door middel van wetgeving trachten de Pruisische koningen Frederik Willem 1
(1713-1740) en Frederik 11 ( 1740-1786) in de beste traditie van het Verlicht Absolutisme de belangen van hun onderdanen te bevorderen.Demonstratie van de plakkaten-database

Verslag: Arie Snellen


Terug


Start