Jaarvergadering en lezing: "Evertsoord"
In "De Leste Geulde" op woensdag 6 maart 2013. Lezing "Evertsoord" gehouden door de heer Huub Dings na afloop van de jaarvergadering van het LGOG Ter Horst.


Mevrouw Verheijen neemt bloemen in ontvangst bij gelegenheid van het 40-jarig lidmaatschapsjubileum van de heer G. Verheijen.


40-jarig jubileum van de heer Hesen


25-jarig jubileum van de heer Fasol

Lezing over het Peeldorp Evertsoord door de heer Hub Dings.


Dhr. Hub Dings, 63 jaar, woont vanaf zijn geboorte in Evertsoord. Sinds beginjaren ’70 runt hij een agrarisch bedrijf en was/is hij bij tal van activiteiten bestuurlijk betrokken. Vanaf 1994 met name in de gemeentepolitiek, 4 jaar als raadslid, en 12 jaar als wethouder in de voormalige gemeente Sevenum.
Aan de hand van het in 2009 verschenen boek “Evertsoord, van woestenij naar boerderij”over de geschiedenis vertellen van de jongste van 16 kernen van de huidige gemeente Horst aan de Maas.

Evertsoord, ontstaan in 1830, is vernoemd naar de generatie Everts, welke de stichters zijn van het dorp, dat op 15 mei1959 , na de stopzetting van de ontginning werd gebouwd. In 2009 werd een groots 50 jarig jubileumfeest gevierd door de bevolking en vroegere inwoners.

Begin 1900 werd begonnen met de turfwinning , welke voornamelijk werd gedaan door werklozen uit Noord en Oost Nederland. Het was hard werken voor weinig en de werkers woonden in 2 kampen, met elk 96 personen.. In 1918 werd te Deurne het “Peelbelang”opgericht en pas in 1929 werd door 18 Peelgemeenten aan de Heidemei opdracht verstrekt tot het maken van een streekplan.
Het heeft nog tot 1934 geduurd voor er mee werd gestart.

In 1941 ging de familie van Enckevort als eerste bewoners naar Evertsoord en in 1947 de familie Dings, de ouders van Hub. Tijdens de oorlogsjaren werden 79 jong gedetineerden door de Duitsers afgevoerd.

In 1942 werd het rectoraat Evertsoord gesticht door aankoop van 7 ha., voor de prijs van 700,-gulden per ha. In 1943 werd besloten om binnen 5 jaar een klooster te stichten met een studiehuis en met de voorwaarde dat het klooster niet binnen 20 jaar verkopen. In 1948 trokken de eerste paters in het klooster en in 1949 werd het klooster officieel ingezegend.
Begin 1950 werd de kloosterkapel in gebruik genomen en in 1956 de kerk. Deze was financieel mogelijk gemaakt door vrijwillige bijdragen van de bewoners.

In de loop der jaren werden diverse voorzieningen getroffen te weten:

1938 telefoon
1963 waterleiding
1956 start kleuterschool
1958 start 1e en 2e klas
1960 lager onderwijs
1965 bouw nieuwe school
1976 sluiting school
1962-2006 Voetbalclub

Het Boerenbondsgebouw werd gebruikt als “gemeenschapshuis”voor allerlei activiteiten.

Gevangenis “Ter Peel”

In 1968 werd besloten om het klooster te verkopen. Het complex had toen een waarde van 2 miljoen gulden. In 1975 was er toestemming van het Vaticaan en was er plaats voor 80 tot 100 jong gedetineerden. De druk op de waterleiding moest worden verhoogd en er kwam een contactgroep vanuit de bevolking. In 1977 werd de gevangenis officieel geopend.
In 1987 kreeg de gevangenis een nieuwe bestemming als “vrouwengevangenis”en thans worden er diverse experimenten uitgevoerd voor een betere leefomgeving voor de gedetineerden. Op 1-1-2013 was er een 100% bezetting van de gevangenis maar in het kader van de huidige bezuinigingen is het niet duidelijk of deze gevangenis blijft bestaan.Verslag: Arie Snellen.


Terug


Start