Lezing: "Klimaatverandering"?
Gehouden in "De Leste Geulde" op woensdag 1 februari 2012 door de heer
B. Peeters uit Weert.


Dhr. Ber Peeters was van 1971 tot 2005 werkzaam als teamleider en docent aardrijkskunde aan de scholengemeenschap Bisschoppelijk College in Weert. Hij is in augustus 2002 met vervroegd pensioen gegaan en is sindsdien werkzaam als coördinator van het Natuur- en
Milieucentrum “Ijzeren Man”in Weert.

Wat is klimaat?

Het begrip “weer”gebruiken we om de toestand van de atmosfeer te beschrijven op een bepaald ogenblik. Indien we “het klimaat”beschrijven kijken we naar de karakteristieken van het weer over een lange periode op een bepaalde plaats of voor een regio. Het klimaat van een plaats of regio wordt niet alleen bepaald door gemiddelden ( bijvoorbeeld temperatuur of uren zonneschijn) maar ook door afwijkingen van deze gemiddelden ( extremen) en de kans dat deze afwijkingen voorkomen. Ook natuurlijke factoren bepalem mede het klimaat t.w. hoogteligging,breedteligging, gesteldheid van het aardoppervlak en de windrichting.

Wetenschappers in klimaat en het IPCC ( het Intergovernmental Panel on Climate Change) brengen 1x per 5 jaar een overzicht uit van de onderzoeken van de achterliggende periode.
Via een meertraps-redactieproces, waarbij alle opmerkingen en kritiek en wat daarmee is gedaan worden bijgehouden en gepubliceerd, probeert het IPCC tenslotte tot een samenhangend verslag te komen.

Temperaturen.

Terwijl de afgelopen eeuw de concentratie kooldioxide in de dampkring toenam, nam ook de gemiddelde temperatuur op aarde toe. Een oorzakelijk verband ligt voor de hand. Zeker omdat kooldioxide, net als methaan en lachgas, een zogenaamd “broeikasgas”is.
De afgelopen eeuw is de temperatuur van het aardoppervlak tussen de 0,6 en 0,9 graden gestegen. Dit is een gemiddelde want de poolstreek werd sterker opgewarmd dan b.v de tropen. De opwarming uit zich overigens ook in andere effecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de stijging van de zeespiegel met ongeveer 17 centimeter in de afgelopen eeuw.
Naast het eerder genoemde broeikasgas hebben ook oceanen en ijskappen een belangrijke invloed op het klimaat.
Ook vulkanen kunnen het klimaat op allerlei ingewikkelde manieren beďnvloeden.
De uitbarstingen van de Tambora in 1815 en de Pinatubo in 1991 leiden tot stevige en soms rampzalige afkoeling. De gemiddelde temperatuur daalde tussen de 0,4 en 0,7 graden.
Het jaar 1816 wordt ook wel het jaar genoemd van het “jaar zonder zomer”.

Oorzaak en gevolgen klimaatverandering.

Een veranderd landgebruik is een belangrijke factor in de klimaatverandering. Denk b.v. aan ontbossing, groei van de wereldbevolking , hogere energieproductie etc.
Door maatregelen te nemen om de lucht schoner te maken zou dit kunnen leiden tot een opwarming van de aarde( bij schonere lucht is er minder koeling door stofdeeltjes).


Gevolgen voor de klimaatverandering zijn o.a. stijgende zeespiegel, overdracht van ziektes, habitatverwoesting, orkanen,verandering in agrarische productie en mogelijke verandering van de oceanen.

Klimaat in Nederland en Limburg.

Nederland en onze regio kennen een zeeklimaat, met in alle jaargetijden neerslag. Het aantal warme dagen neemt sneller toe dan de afname van koude dagen. Hierdoor zien we een daling van de gemiddelde grondwaterstand maar ook extreme hoge waterstanden in b.v de Maas.
Er wordt in onze provincie al rekening gehouden met deze klimaatveranderingen door aanpassingen in het stroomgebied van de Maas.

Zoals toegezegd na de presentatie volgen hieronder enkele titels van bijzondere uitgaven:

Feiten, fabels en open vragen…………………………Pier Vellinga
De menselijke maat……………………………………Salomon Koonenberg
De mens als God……………………………………… Mark Lijnas
De staat van het klimaat……………………………….Gratis uitgave van IPCC


De heer B. Peeters

 

Verslag: Arie Snellen.


Terug


Start