Jaarvergadering en lezing: "Broekhuizenvorst"
In "De Leste Geulde" op woensdag 14 maart 2012. Lezing "Broekhuizenvorst" gehouden door de heer Jeu Derikx na afloop van de jaarvergadering van het LGOG Ter Horst.


Huldiging van de heer Heuvelmans bij gelegenheid van zijn 40-jarig lidmaatschap


Afscheid van bestuurslid de heer Xavier van Dijk


Lezing door de heer Jeu Derikx

De heer Jeu Derikx van de “Stichting Historische Kring Broekhuizen – Broekhuizenvorst” geeft een inleiding over de dorpjes Broekhuizenvorst en Broekhuizen en daarna een PowerPoint over de bezienswaardigheden en wetenswaardigheden over de beide dorpjes aan de Maas.

Broekhuizenvorst. Het dorp maakt sinds 2001 deel uit van de gemeente Horst aan de Maas en daarvoor van de gemeente Broekhuizen. Broekhuizenvorst heeft ongeveer 1150 inwoners.
Het dorp maakte deel uit van het ambt Kessel, dat de Hertog van Gelre -en later de Spaanse Koning als zijn opvolger vanaf 1543- toebehoorde. De heerlijkheid zelf vormde vroeger (met zekerheid vanaf 1424) bestuurlijk één geheel met Swolgen en had een gezamenlijke schepenbank die onder voorzitterschap stond van de ambtman van Kessel. De Spaanse koning die tevens de heerlijkheid hier bezat, verkocht deze in 1655 wegens geldproblemen aan de Staten van Gelre, die het op hun beurt weer verkochten aan Francois Guillaume de Fleming in 1673; zijn zoon verkocht die van Broekhuizenvorst in 1727 aan Hendrik Ignatius Schenk van Nydeggen. In 1771 werd de schepenbank met Ooijen samengevoegd (waar het kerkelijk ook al één geheel mee vormde). Toen het Spaanse koningshuis uitstierf, volgde de Spaanse Successieoorlog die er toe leidde dat ook Broekhuizenvorst door de Pruisen werd bezet en formeel in 1713 Pruisisch werd. Dit bleef zo totdat de Fransen in 1794 Pruisisch Gelder definitief veroverden. In 1798 werden de heerlijke rechten en schepenbanken door de Fransen afgeschaft en vervangen door andere bestuursvormen. Bij de totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden (1814) werd Broekhuizenvorst hiervan onderdeel. Bij de Belgische onafhankelijkheiddstrijd (1830) koos dit gebied echter voor aansluiting met België en kwam het bij het vredesverdrag van London in 1839 bij de Duitse Bond, waar in 1866 uit werd gestapt. Sinds die tijd is Broekhuizenvorst definitief in Nederland gelegen.


Terug


Start