Lezing: "Zoektocht naar Blariacum"
"Van keizer Augustus tot koning Voetbal"

Gehouden in "De Leste Geulde" op woensdag 7 november 2012 door de heer drs. Maarten Dolmans

Maarten Dolmans is werkzaam als gemeentelijk archeoloog van Venlo. Hij heeft een voorliefde voor de Romeinse tijd en is recentelijk bezig geweest met opgravingen op het voormalige kazerneterrein in Blerick. Hier werd gezocht naar de resten van fort Sint Michiel en naar resten van het Romeinse Blariacum.

Met de realisatie van de nieuwe Maasboulevard in Venlo, werd hier gestart met een archeologisch onderzoek in de jaren 2002-2004. het gevonden materiaal wijst meer richting Duitsland dan naar Nijmegen, t.w Xanten, Keulen etc. Een twintigtal woningen zijn ontdekt en een aantal grafvelden. Daar deze grafvelden buiten de stadsmuren werden aangelegd, kon men een goed beeld krijgen van de vesting Venlo. Ook werden enkele pottenbakkersovens gevonden aan de grens van de nederzetting .Naast vindplaatsen uit de ijzertijd en de volle middeleeuwen springen vooral de archeologische vondsten uit de Romeinse tijd ( 1e tot en met de 4e eeuw) in het oog.

Aan de Blerickse zijde van de Maas ( Raayweide) werd een Romeinse weg aangetroffen met een breedte van ongeveer 4 meter, omgeven door een gracht, welke aansloot op de Maas, wat duidt op een verbinding met Venlo. Gezien de gevonden voorwerpen dateert de weg uit de 2e eeuw. Ook werd een nederzetting aangetroffen t.w. boerderij de Staay uit ongeveer 1400. Hiervan zijn de kelders en de ronde muren bewaard gebleven.

Fort st. Michiel werd gebouwd omstreeks 1640 en is vermoedelijk een klein wegdorp geweest met een wachttoren, fort, herberg en ongeveer 20 huizen, of een groot gebouw.
Er zijn ook 2 Romeinse greppels aangetroffen, zonder grind, wat wijst op een weg die waarschijnlijk naar Krayelheide gaat of naar een grote verbindingsweg. Toekomstig onderzoek zal dit moeten uitwijzen.
Het fort is omgeven door muren in een stervorm, waarvan nu 1100 meter muurwerk is opgegraven, en welke in een goede staat verkeert. Ook is veel hout gevonden als fundering, welke nog in zeer goede staat zijn. Qua muurwerk is nu reeds 1/3 opgegraven, en de belangrijkste punten, te weten de hoekpunten zijn reeds bloot gelegd. Vanaf 2008 is er archeologisch onderzoek gedaan en is ongeveer 1/3 van het totale perceel onderzocht, en wel die plekken die het eerst weer worden gebruikt voor nieuwbouw voetbalstadion etc. De hele zuidelijke zone van fort is reeds onderzocht.

In 1913 werd de Frederik Hendrik Kazerne gebouwd, met uitbreidingen tot 1970. Bij de bouw van de kazerne is reeds rekening gehouden met de aanwezigheid van restanten van het fort.
Men is nu bezig om de bestaande bebouwing te slopen, maar de Rijksberschermde panden blijven bestaan. Bij het bodemonderzoek is ook veel munitie met name uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen, en waarvan reeds 2000 kilo gevaarlijke munitie is verwijderd.

Het onderzoek zal nog voortgaan tot april 2013 en is daarna afhankelijk van de verdere financiŽle mogelijkheden.

Meer informatie kan men vinden op: www.expeditielimburg.nl

 

Verslag: Arie Snellen


Terug


Start