Verslag van de cursus “Genealogie voor beginners” 2011.
 Op vier avonden, te weten 2, 9 februari en 2 en 16 maart 2011 namen 22 belangstellenden deel aan de cursus “Genealogie voor beginners” gegeven door de heer Jan Hanssen uit Baarlo. De cursus werd gegeven in het instructielokaal van museum “De Kantfabriek”.
De eerste avond was gevuld met kennismaking, screening van een ieders naam en algemene informatie. Daarna begon de heer Hanssen met een uitleg over de belangrijkste bronnen die een genealoog aan kan boren. Dat zijn de Doop-, Trouw- en Overlijdensregisters. Uitgebreid gaat hij in op het ontstaan, in de Franse Tijd, van deze registers. Alle voor- en nadelen worden belicht. Bijvoorbeeld ook het misbruik ervan in de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn de persoonskaarten, op te vragen bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag, van iedereen van belang. Deze bevatten vaak meer informatie dan de registers. Verder werd bekeken in welke archieven men kan gaan zoeken. Dat alles geďllustreerd met vele voorbeelden.
De tweede avond werden de overige bronnen nader belicht, met name voor het onderzoek vóór 1800, zoals daar zijn de kerkregisters, de verslagen van de schepenbanken, belastinglijsten etc. Het grote probleem bij deze lijsten was de schrijfwijze van veel namen. Als illustratie liet de heer Hanssen iedereen 20 namen opschrijven op de manier zoals dat vroeger ging. Daarna kwamen de lijsten die te vinden zijn op “Genlias” en “Familysearch” aan de beurt. Gewezen werd op de vele fouten die men op internet aantreft. Men mag alleen maar aannemen dat iets waar is als er een juiste bronvermelding bijstaat. Gewezen werd ook nog op het feit dat iemands naam alleen maar juist is zoals die op de geboorteakte is vermeld. Een ander nadeel van veel aktes is dat deze, zeker als ze afkomstig zijn uit de periode rond 1800, deze in het Frans zijn opgesteld. Tenslotte werden nog de manieren van opzet uitgelegd. De stamreeks, stamboom en kwartierstaat kwamen aan de orde.
Veel gebruikte programma’s voor genealogen zijn: Progen, Aldfaer, Hazadata en Genlias. Amerikaanse programma’s worden vanwege onbetrouwbaarheid niet aanbevolen. Hetzelfde geldt voor gegevens op internet waar geen bronvermelding bij staat. De heer Hanssen adviseert iedereen die serieus aan de slag wil met onderzoek lid te worden van een genealogische vereniging, bijvoorbeeld de sectie Genealogie van het LGOG. Het voordeel van zo’n vereniging is dat er een maandblad bij hoort en dat er steeds veel richtlijnen, aanwijzingen en contactmogelijkheden aangeboden worden.
Hierna werd ingegaan op de opbouw van het bevolkingsregister in het verleden. Vanaf ongeveer 1650 hadden alle huizen een uniek huisnummer. Aan de hand van de loopwijzer konden hele dorpen gereconstrueerd worden.
Vanaf 1563 (concilie van Trente) Bestaan de D.T.B. (Doop-, Trouw- en Begrafenisregisters). Helaas vertonen deze veel hiaten en een groot nadeel is dat ze in het Latijn geschreven zijn. De ene pastoor was de andere niet en met name met de schrijfwijze van voor- en familienamen werd slordig omgegaan. Tot ver in de 18e eeuw waren er geen vaste voorschriften. Het boeiende relaas van de heer Hanssen werd gelardeerd met veel boeiende en soms ook hilarische anekdotes.De laatste avond werd gevuld met de mogelijkheden die internet biedt. Eerst een demonstratie en uitleg van Genlias, daarna de site van “Family Search” en daarna de mogelijkheden die “Digitale bronbewerkingen NE en BE” biedt. Voor mensen die op Duitse sites iets willen zoeken is “Patrimonium Verlag”, vooral voor de grensstreken, een uitkomst. Via “Gendalin” zijn veel Limburgse gegevens op te vragen. Tenslotte werd nog geprobeerd om een oud kerkregister te lezen. Ziet er in feite moeilijker uit dan het is, als je maar een paar basisbegrippen en termen kent (volgens de inleider). De avond werd besloten met een vragenrondje waarin eenieder vragen kon stellen over zijn of haar stamboomonderzoek.
Na afloop bedankt de inleider, de heer Jan Hanssen, iedereen voor de getoonde belangstelling, hij benadrukt dat vier lessen in feite te weinig zijn, en wenst iedereen veel succes met het onderzoeken van zijn of haar stamboom.
De secretaris van de kring Ter Horst bedankt de inleider voor zijn boeiende presentaties, en ook hij wenst de deelnemers veel succes bij de navorsingen naar hun voorouders.


 

Verslag: Jan Vissers.


Terug


Start