Lezing naar aanleiding van de presentatie van het boek: "Noord-Limburg, integraal bekeken. Een zoektocht naar de wortels van een cultuur. 1850-1950" door André de Bruin.

Gehouden in "De Leste Geulde" op woensdag 15 december 2020

In aansluiting op de officiële presentatie van het boek “Noord-Limburg integraal bekeken in de periode 1850-1950, in het Limburgs Museum, waar het eerste exemplaar werd aangeboden aan de directeur Drs. J.W.M. Schatorje, vond op 15 december 2010 een lezing plaats door Dr. A. de Bruin voor de leden en belangstellenden van het LGOG Kring ter Horst in zaal “de leste Geulde”te Horst.

In een lezing van anderhalf uur gaf Dr. A. de Bruin een beknopte uiteenzetting om de wortels van de cultuur over de periode 1850-1950 in Noord-Limburg bloot te leggen, d.w.z. van de levens-denk- en scheppingsvormen.
Het gaat over zich geleidelijk ontwikkelde samenlevingen en de voorgeschiedenis van de huidige fusiegemeenten in Noord-Limburg, met hun eigen karakteristieke eigenschappen als sociaal, economisch, politiek en kerkelijk verleden. Problemen als drankmisbruik en criminaliteit, seksuele moraal worden genoemd. Ook aandacht voor de volksgeneeskunde, zonderlingen en wonderdokters, medische zorg en infrastructuur.
Dankzij “Den Haag”kon Noord-Limburg zich in deze jaren economisch ontwikkelen door grote investeringen in de infrastructuur, o.a. kanalisatie, bruggen, spoorwegen en de ontginning van de Peel. Ook de mijnbouw en de ontwikkeling in de landbouw en veeteelt brachten economisch gewin. De wederopbouw na de oorlog gaf een impuls aan de werkgelegenheid m.n. in de bouwsector.

De plaats van de Rooms Katholiek Kerk in deze periode is een belangrijke factor. De rol van de geestelijken en opbouwwerkers zijn erg bepalend. In het boek wordt uitvoerig stil gestaan bij de antipathie jegens protestanten etc. de zogenaamde “vergiften van Hollandse bodem.

Aandacht ook voor weinig bekende verzetsverhalen , zoals het artsenverzet tegen de nationalisatie van de gezondheidszorg . ook het kunstenaarsverzet krijgt aandacht door hun samenkomsten in de melkfabriek “de Stoom”in Sevenum en andere plekken waar kunstenaars samen aan cultuur deden. Bekende namen als Eduard Verkade, Albert van Dalsum, Paul Huf en Anton van Duinkerken waren hierbij aanwezig.”

Na de lezing ontvingen de heren Piet van Enckevort en Wim Moorman een boek uit handen van Andre de Bruin voor hun aandeel in de uitgave van het boek.

Verslag: Arie Snellen.


Een boek voor Wim Moorman


En een boek voor Piet van Enckevort


Terug


Start