lezing: "Vondsten aan de Veemarkt in Horst"
door drs. Xavier van Dijk

Presentatie Memoryspel

Gehouden op donderdag 19 november 2009 in zaal "De Leste Geulde" te Horst

Ruim 80 personen waren aanwezig bij deze lezing waaronder o.a. onze speciale gasten, de heer C. van Rooij, burgemeester van Horst, de heer K. Majoor, voorzitter van het LGOG en de heer H. Boersma, directeur van het bureau van het LGOG. Verder waren aanwezig de sponsoren van het memoryspel, onze adverteerders en vele leden en niet-leden.

Inleiding door Xavier van Dijk:
De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw in het gebied. Het hiermee gepaard gaande grondverzet vormt een bedreiging voor archeologische waarden. Daarom diende voorafgaand aan deze werkzaamheden archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd in het kader van het traject van Archeologische Monumentenzorg.
Door de heer van Dijk is na een eerste archeologisch onderzoek in juni 2009 een aanvullend onderzoek gedaan met medewerking van de gemeente Horst aan de Maas. De oudste bewoningsresten die hij vond stammen uit de 11e eeuw; een greppel gevuld met aardewerk uit deze periode. Uit de 13e tot 19e eeuw werden 8 waterputten ontdekt. . In een oude waterput uit de 14e eeuw is een fraaie vondst gedaan: een complete schenkkan van “Siegburger aardewerk”. Verder werden diverse kleine voorwerpen gevonden zoals speelschijfjes, muntje en restanten van een keukenmes.
Ook werden enige kuilen gevonden met ijzerslakken hetgeen kan duiden op de aanwezigheid van een of meerdere smederijen.
De heer van Dijk illustreerde zijn betoog met vele tekeningen, plattegronden en foto’s van de werkzaamheden en vondsten. Deze toonden aan dat zijn onderzoek zeker niet voor niets is geweest. In een later stadium zal een nog uitgebreidere beschrijving van de werkzaamheden en bevindingen gepubliceerd worden.

Na de pauze nam de voorzitter van de kring, de heer M. v.d. Munckhof, het woord. Hij memoreert hoe ons memoryspel, dat uitgegeven is ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van onze kring, tot stand is gekomen. Met dank uiteraard aan de sponsoren en allen die medewerking verleenden. Het is een gebaar naar alle leden van de kring en beantwoord ook aan een van de doelstellingen van het LGOG, namelijk educatie. Het resultaat ziet er mooi uit, de foto’s bestrijken het hele werkgebied van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas. Daarna ging de voorzitter over tot de officiële overhandiging van het eerste exemplaar aan de burgemeester van Horst aan de Maas, de heer C. van Rooij. Ook de overige genodigden en sponsoren kregen hun spel overhandigd. Leden konden na afloop van de presentatie een spel in ontvangst nemen. In zijn dankwoord feliciteerde de heer van Rooij de kring met het jubileum en prees de kring voor zijn positieve inbreng in de horster gemeenschap. Met veel lof sprak hij over de presentatie van de heer van Dijk en hij was blij dat hij kon mededelen dat de gemeente Horst aan de Maas in de toekomst graag meer gebruik wil maken van de diensten van het LGOG bij de ontwikkelingen van nieuwe gebieden.
Tenslotte nam de heer Majoor, voorzitter van het LGOG, het woord. Na de felicitaties en ook een dankwoord voor de uitnodiging en het spel, vertelde hij dat hij genoten had van deze interessante avond, de vele aanwezigen en de prettige sfeer.
Om 22.00 uur sloot de voorzitter, onder dankzegging voor eenieders aanwezigheid, deze bijzondere avond. Daarna werd er nog geruime nagepraat en genoten.

Jan Vissers, secretaris
 


Terug


Start