Bezoek aan de kerk te Broekhuizen

Met een toelichting door de heer Hay Reintjes

14 januari 2008

Maar liefst 35 leden melden zich deze avond om 19.30 uur om naar de inleiding van de heer Hay Reintjes uit Broekhuizen te komen luisteren. Op een enthousiast wijze vertelt hij over de geschiedenis van de parochiekerk van Broekhuizen.
De parochie St Nicolaas te Broekhuizen bestaat vanaf 1484. Door toedoen van de kasteelheer Reinier van Broekhuizen werd van de kapel in Broekhuizen een parochiekerk gemaakt en afgescheiden van de parochie Broekhuizenvorst. Van de stichtingsakte bestaat een kopie uit 1521. Ook schenkt de heer Reintjes aandacht aan het kasteel van Broekhuizen. Wie waren de eigenaren en hoe verging het t kasteel tijdens de oorlog? Niet goed, het werd volledig verwoest. Aan de hand van enige foto kon men zich nog een idee vormen.
In 1862 brandde het interieur van de kerk totaal uit. Het was onder pastoor van de Brand (een passende naam), dat pelgrims uit Budel teveel kaarsen ontstaken op weg naar Kevelaer.
Op 23 november 1944 werd de kerk door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen en bleef er slechts een rune over. Bij de opbouw na de oorlog werd de kerk 6 meter langer gemaakt en verdween de middengang, de zijaltaren en de preekstoel.
De doopvont in de kerk dateert rond 1400 terwijl diverse houten beelden omstreeks 1500 zijn vervaardigd, zoals het beeld van de heilige Anthoniusabt en van de heilige Petrus. Enkele beelden zijn van rond 1700 en een zestal beelden rond 1900 komen uit het atelier van Cuypers uit Roermond. Alle beelden zijn van hout. Tijdens de rondgang werd de vraag waarom het kindje op de arm van onze Lieve Vrouw van links naar rechts werd verplaatst ook opgelost.
Speciaal voor deze gelegenheid had de heer Reintjes nog enige pronkstukken uit de kluis gehaald om deze aan de belangstellenden te tonen, zoals een klein beeldje van Sint Anna en een vergulde monstrans.
De 3 gebrandschilderde ramen bij het priesterkoor zijn van Hub Levigne. Helaas zijn die nu niet goed te bekijken. Tijdens de avondwandeling op 1 juli zullen we hier aandacht aan schenken en ook aan het exterieur van de kerk.
In 1997-98 werd de kerk gerenoveerd en het interieur aangepast. Het kerkje maakt nu een gave indruk, een mooi geheel waar de parochie trots op kan zijn.
Om 21.00 uur sluit de voorzitter de bijeenkomst, uiteraard onder dankzegging aan de inleider.
Een geslaagd experiment.

Jan Vissers


De Heer Hay Reintjes tijdens zijn toelichting


Sint Antonius Abt, omstreeks 1500


H. Anna met Maria uit 1825
Doopvont van vr 1400 met een koperen deksel uit 1870


Terug


Start