Dorpswandeling America

Een zomeravondwandeling door America onder leiding
van de heer Hay Mulders op 14 augustus 2007

De belangstelling voor de dorpswandeling was groot

Verslag historische avondwandeling America

Het is dinsdagavond 14 augustus 2007 rond 19.30 uur als een talrijke menigte zich bij caf "Boms Jeu" verzamelt voor een wandeling door dit rustieke dorp, onder bezielende leiding van de gids Hay Mulders, met de navolgende route.

1. het vroegere openluchttheater "Beukenhof" waarbij de namen van verschillende openluchtspelen rouleren die hier in het verleden door de toneelgroep "De Vrije Spelers" van America, met steeds een groot aantal bezoekers, werden opgevoerd.
2. de eertijds in America gelegen turfstrooiselfabriek met een directe verbinding met de toenmalige Dorperpeel.
3. het met de aanleg van de spoorlijn Eindhoven-Venlo in 1866 hier gebouwd NS-station dat na de bevrijding in 1945 nog tijdelijk heeft gediend als vervangend schoolgebouw, wat helaas inmiddels is afgebroken. Hier wordt ook het verderop gelegen viswater De Put gememoreerd, dat gegraven is voor het ophogen van de spoordijk.
4. voor het huis van de vroegere onderwijzer, meister Rongen, wordt zijn grote culturele inbreng in het dorp op het gebied van zang, muziek en toneel herdacht waarna wordt stilgestaan bij de belangrijke functie, vroeger en nu van de hiernaast gelegen Bondszaal en het eertijds grote aantal in America gelegen cafs, veelal met beugelbanen.
5. de rond 1900 gebouwde, toen nog openbare school,
6. bezichtiging van het aan de kerk grenzende kerkhof alsmede van het in- en exterieur van de kerk. Hier werd gememoreerd de grote inbreng van de vroegere pastoors bij de opbouw van het dorp. Met name werd genoemd pastoor Jeuken, die in het Westland katholieke tuindersgezinnen overhaalde zich hier te vestigen om de landbouwers het tuinen te leren. Hiervoor werden door de kerk in 1897 vier woningen gebouwd aan de thans naar hem genoemde straat. De families Koot, Van Leeuwen, Hoogenhof en Van Doorne (smid) werden hierin gehuisvest. De bekende Americaan Dr. Hub van Doorne, de grondlegger van de DAF-fabrieken, is hier in 1900 geboren.
7. de pastorie en het klooster, thans dokterspraktijk, van de hier gevestigde zusters van de Goddelijke Voorzienigheid welke zich belastten met het basisonderwijs voor meisjes.
8. vr de naam America zijn intrede deed, gold de naam "16", genoemd naar n van de wachtposten met dat nummer. Op Americaans grondgebied lagen 4 wachtposten bij evenzoveel spoorwegovergangen, en wel de nummers 14, 15, 16 en 17 (zie jubileumboek Van 16 naar America 1891-1991).


Na een bezoek aan het plaatselijke museum en het gemeenschaphuis "Aan de brug" annex Oudheidkamer "De Moek" werd de rondgang met een kort gezellig samenzijn in voornoemd caf afgesloten waarna ieder voldaan huiswaarts keerde.

Grad Lenssen
 

 


Enkele historische panden in de kern van America

 

Bezichtiging van de kerk

 

En als laatste een bezoek aan de oudheidkamer De Moek

 


Terug


Start