"Het Huijs Kessel"

Lezing door de heer Ton Hendricks

13 september 2006


Ton Hendricks tijdens zijn boeiende betoog voor een muisstil publiek

 

Op woensdag 13 september vond de eerste lezing van het seizoen 2006-2007 plaats met als thema: "Het Huijs Kessel" over de veelzijdige en lange bouwgeschiedenis van het Huijs Kessel (ca. 1000-2005).

De bouwgeschiedenis van Huijs Kessel, of populair gezegd kasteel Keverberg, is eigenlijk pas de laatste vijftig jaar aan de hand van een grondig, wetenschappelijk onderzoek beschreven. Toen de gemeente Kessel de restanten van het in de oorlog vernielde kasteel in 1952 verwierf, kwam er een grootscheeps bouwkundig onderzoek op gang onder leiding van prof. dr. Renaud. Deze had ook de leiding tijdens de consolidatie in de tweede helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw, met als uitgangspunt: zoveel mogelijk conserveren voor de toekomst. Daarbij moesten keuzes gemaakt worden: wat moet behouden blijven, wat niet? Het uiteindelijke resultaat van de consolidatie is een geschiedenisverhaal van de burcht van Kessel vanaf de oorsprong, ruim duizend jaar geleden, tot en met de dag van vandaag. Het accent ligt vooral op de eerste vijfhonderd jaren. Naast de twaalfde-eeuwse ringmuur, die nog bijna helemaal aanwezig is, bevat de bestaande bouw talloze fragmenten, resten, bouwelementen en lidtekens, die, soms zeer gedetailleerd, de bouwgeschiedenis zichtbaar maken.

 


De huidige aanblik. Er is nog verrassend veel substantie bewaard gebleven

 


Terug


Start