Memoryspel

Memoryspel LGOG, kring Ter Horst.

Een toelichting bij het memoryspel, dat is uitgegeven bij gelegenheid van het 35-jarig jubileum van het LGOG, Kring Ter Horst

Klik op de foto voor een toelichting.

America - kerk America – monument D'n Turfstčker Broekhuizen – kerk Broekhuizen – monument St.-Christoffel
Broekhuizenvorst – kerk Evertsoord – monument burgemeester Everts Evertsoord - schaapskooi Griendtsveen – apostelwoning
Griendtsveen – kerk Grubbenvorst - kerk Grubbenvorst – monument Melkende Non Hegelsom – hagelkruis
Hegelsom – kerk Horst – Lambertuskerk Horst – Norbertuskerk Horst – oude raadhuis
Horst – ruďne kasteel Huys Ter Horst Kronenberg – kerk Lottum – de Houthuizermolen Lottum – kerk
Meerlo – Huize Meerlo Meerlo – kerk Melderslo - kerk Melderslo – Vlasven
Meterik – kerk Meterik – Eendracht Maakt Macht Ooijen – kasteel Ooijen Sevenum - kerk
Sevenum – Onze Lieve Vrouwekapel Sevenum - oorlogsmonument Swolgen – kerk Tienray – kerk
Tienray – oud station Meerlo-Tienray Asperges Champignons Roos

Dit memoryspel is mede mogelijk gemaakt door:

 
America - kerk St. Jozef
Het jonge ontginningsdorp America kreeg in 1888 een eigen school. Vier jaar later kwam er met de Sint-Jozefkerk een tweede gemeenschappelijk gebouw. Architect Jacques van Groenendael ontwierp een traditionalistisch, sterk op de neoromaanse stijl geënt gebouw. De op 11 mei 1892 ingezegende kerk werd in 1935 uitgebreid door verbreding van de zijbeuken en de toevoeging van een doopkapel en biechtkapellen. De door een Engels bombardement op 12 oktober 1944 aangerichte schade werd in 1946 hersteld.America – monument D'n Turfstčker
De turfsteker in steengoedklei nabij de splitsing Schiksedijk - Nusseleinstraat verwijst naar de geschiedenis van het dorp America. Die is nauw verweven met de turfwinning in de Peel in de periode 1850-1950. Het beeld van de hand van Piet Hermans werd in 1987 geplaatst. Ook Zorgen en verzorgd worden bij verzorgingshuis Berkele Heem in Horst is door hem gemaakt.Broekhuizen – Nicolaaskerk
Broekhuizen werd waarschijnlijk al in 1484 een zelfstandige parochie met een eigen kerk. Een grote brand in 1862 maakte een ingrijpende restauratie noodzakelijk. Op 25 november 1944 bliezen terugtrekkende Duitse troepen de Sint-Nicolaaskerk op. Na de bevrijding werd besloten tot herbouw en uitbreiding met twee extra traveeën. Dit gebeurde onder verantwoordelijkheid van architect Anton Swinkels. Monseigneur Hanssen consacreerde de herbouwde kerk op 11 februari 1952.Broekhuizen – monument St.-Christoffel
Aan de boorden van de Maas in Broekhuizen staat aan de Loswal een bronzen Christoffel met voeten van beton. Wie met de veerpont de rivier oversteekt, ziet op de andere oever nog de twee voetafdrukken van de patroonheilige van de reizigers, alsof hij de Maas werkelijk heeft doorwaad. Het kunstwerk van Mathieu Knippenbergh werd in 1987 onthuld. Dezelfde kunstenaar maakte eerder Het Gebonden Figuur bij Op de Spekt in Broekhuizenvorst.Broekhuizenvorst – kerk H. Naam Jezus
De eerste vermelding van een kerk in Broekhuizenvorst dateert uit 1214. Ze stond toen bekend onder de naam Salvatorkerk of Heilige Verlosserkerk. Omstreeks 1800 volgde een naamswijziging in Allerzoetste Naam van de Heilige Jezus. De Tweede Wereldoorlog werd het gebouw fataal. Architect Anton Swinkels herbouwde de kerk na de bevrijding en ontwierp tevens een uitbreiding. De herstelde kerk (inclusief toren) werd al op 8 december 1949 geconsecreerd door de in Broekhuizenvorst geboren monseigneur Hanssen.Evertsoord – monument burgemeester Everts
Op 10 maart 1938 begon de ontginning van de Sevenumse Peel. Dit naar een idee van Willem Everts, van 1923 tot 1960 burgemeester van Sevenum. De eerste boerderijen werden in 1939 gebouwd. Later kwam er een klooster van de paters Oblaten, dat nu in gebruik is als penitentiaire inrichting. De afsluiting van de ontginningswerkzaamheden op 15 mei 1959 vormde tevens het begin van Evertsoord als kerkdorp. Met nog geen driehonderd inwoners is Evertsoord de kleinste kern van de nieuwe gemeente.Evertsoord - schaapskooi
Aan de randen van de Peel bevonden zich eertijds op tal van plekken schaapskooien. Schaapskudden hielden de heide kort, waardoor jonge uitlopers ontstonden. De schaapskooi vormde de schuilhut en het nachtverblijf voor de dieren. De op de kooibodem verzamelde mest werd samen met heideplaggen naar de akkers gebracht. Plaggen zijn stukjes afgesneden bovenlaag die rijk zijn aan plantenresten. Voor de bemesting van een hectare bouwland waren circa zes hectare heide en schapen nodig.Griendtsveen – apostelwoning
In 1900 werden in opdracht van de Maatschappij Griendtsveen twaalf vrijstaande woningen gebouwd ten zuidoosten van de Grote Villa van de directeur. Ze waren bestemd voor de beter geschoolde arbeiders van de Maatschappij. Van de oorspronkelijke twaalf (vandaar de bijnaam 'apostelwoningen') door architect L. Kooken ontworpen woningen resteren er nog tien. De huisjes, ooit omschreven als 'kleine villa's', maken een landelijke, frisse indruk. Dit beeld wordt nog versterkt door de veranda's.Griendtsveen – Barbarakerk
Vanaf 1885 ontstond in de omgeving van twee turfstrooiselfabrieken een dorpje dat de naam Griendtsveen zou krijgen. Op 6 mei 1895 vond de eerstesteenlegging van de kerk plaats. Die was ontworpen door Hubert van Groenendael uit Nunhem, een leerling van de befaamde Pierre Cuypers uit Roermond. Het interieur van het zaalkerkje werd grotendeels geschonken door de familie Van de Griendt. De aan de heilige Barbara toegewijde kerk werd nog in 1895 in gebruik genomen.Grubbenvorst - kerk O.L. Vrouw Tenhemelopneming
De deels vijftiende-eeuwse Onze-Lieve-Vrouwekerk van Grubbenvorst werd op 24 november 1944 geheel verwoest. Tegen de zin van het kerkbestuur – dat een locatie aan het Marktplein in gedachten had – kwam de nieuwe kerk op de plaats van de oude te liggen. Alphons Boosten ontwierp een driebeukige hallenkerk met ronde koorpartij en een massief westwerk. De ingebruikname vond plaats op 21 december 1952; de toren werd pas in 1956 voltooid. De consecratie liet zelfs tot 1960 op zich wachten.Grubbenvorst – monument Melkende Non
Vanaf 1708 woonden in de Bisweide in Grubbenvorst de zusters van de Associatie van de Bisweide. Zij traden in 1860 bij de zusters ursulinen in. Het huidige klooster dateert uit 1870, de grote kapel uit 1890. Het bronzen kunstwerk van R. Sheriff uit 1978 is een geschenk van de voormalige gemeente Grubbenvorst aan de zusters ursulinen voor het afstaan van de grond voor het Ursulinenpark.Hegelsom – hagelkruis
Aan de Kogelstraat in Hegelsom werd in 1872 onder twee lindebomen een bakstenen kapelletje met leien dak gebouwd. De kapel heette in de volksmond ''t Helligenhuuske'. Het raakte in verval en werd in 1970 afgebroken in het kader van de ruilverkaveling. In 1982 is er een veldkruis geplaatst dat nogal afwijkt van de traditionele kruisen. Het zeer moderne bronzen corpus is vervaardigd door kunstenaar Peter Hermans uit Griendtsveen.Hegelsom – Hubertuskerk
De bouw van de Sint-Hubertuskerk in het nieuwe Horster kerkdorp Hegelsom begon in 1932. Op 8 oktober 1933 werd het Joseph Franssen ontworpen gebouw geconsacreerd. Een jaar later begonnen pater Randag uit Amsterdam en Jan Vaessen uit Scheveningen met de beschildering van de kerkmuren. Een schildering geeft het schip weer waarmee Sint-Willibrord de Noordzee overstak. Het is voorzien van een drakenkop waarin het hoofd van Adolf Hitler te herkennen valt, een stil protest tegen het nazi-regime.Horst – Lambertuskerk
De eerste vermelding van een kerk in Horst dateert uit 1219. De oorspronkelijke zaalkerk werd in fasen voorzien van zijbeuken en zijkoren. In de herfst van 1944 werd het gebouw – het oudste van Horst – compleet verwoest door oorlogsgeweld. Na de bevrijding verrees naar een ontwerp van Alphons Boosten een nieuwe Sint-Lambertuskerk. Op 28 juni 1953 consacreerde bisschop Lemmens de nieuwbouw. In tegenstelling tot het gebouw overleefde een groot aantal kunstschatten de oorlog wel. Zij hebben een ereplaats gekregen in de nieuwe kerk.Horst – Norbertuskerk
Vanaf het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw werd ten noorden van het centrum van Horst een nieuwe wijk uit de grond gestampt. Middelpunt hiervan vormt de iets verhoogd gelegen Sint-Norbertuskerk, ontworpen door Hans Koldeweij. Het gebouw is duidelijk een kind van zijn tijd. Het ademt met zijn uiterlijke soberheid de geest van het modernisme. Alleen de monumentale glaswand van Jaak Frenken doorbreekt die soberheid. De kerk werd op 24 december 1963 in gebruik genomen.Horst – oude raadhuis
Het voormalige gemeentehuis van Horst is in 1890 in neorenaissance stijl gebouwd naar een ontwerp van J. Jorna. De voorgevel is versierd met wapens van de voormalige gemeente Horst en de graven van Gelder. De ingang aan de Steenstraat gaf oorspronkelijk toegang tot de met het raadhuis één pand vormende harmoniezaal. Het gebouw fungeerde tot 1974 als gemeentehuis. Daarna was Streekmuseum De Oudheidkamer er tot 2006 in gevestigd. Sinds 2007 doet het dienst als Toeristisch Informatie Centrum.Horst – ruďne kasteel Huys Ter Horst
De eerste vermelding van Huys ter Horst dateert uit 1326. Van het vroeg veertiende-eeuwse kasteel is muurwerk van de vierkante donjon behouden. De resten van het in 1472 en 1579 beschadigde kasteel werden in 1660 gekocht door Willem Vincent van Wittenhorst en zijn echtgenote. Zij lieten het naar plannen van Christoffel Verhoff ingrijpend verbouwen. Het opnieuw bouwvallig geworden kasteel werd vanaf 1827 geleidelijk gesloopt. De voorburcht bleef in eerste instantie gespaard, maar brandde in 1920 na blikseminslag af.Kronenberg – kerk Theresia van het Kind Jezus
In 1929, toen Kronenberg 493 inwoners telde, namen enkele bewoners het initiatief tot het stichten van een eigen school en kerk. Twee jaar later vond de aanbesteding plaats van de door architect Hendrik Valk uit 's-Hertogenbosch ontworpen kerk en pastorie. De eerstesteenlegging vond plaats in mei 1931. Met Kerstmis van datzelfde jaar werd de eerste mis in de aan Theresia van Lisieux toegewijde kerk opgedragen. In 1937 werd Kronenberg verheven van rectoraat tot parochie.Lottum – de Houthuizermolen
De voorloper van de huidige Houthuizermolen dateert uit 1817 en functioneerde tot in de Tweede Wereldoorlog, toen de bezetters de molen opbliezen. De locatie bleef daarna tientallen jaren lang een litteken in het landschap. Aan het begin van deze eeuw gingen echter stemmen op de molen te herbouwen. Stichting De Houthuizermolen moest een en ander in goede banen leiden. Een droom werd werkelijkheid toen de herbouwde molen op 9 mei 2009 werd geopend.Lottum – Gertrudiskerk
Op de plaats van de huidige Sint-Gertrudiskerk in Lottum staat in elk geval sinds 1400 een kerk, mogelijk zelfs al langer. Aan het einde van de negentiende eeuw werd de kerk gerestaureerd door Pierre Cuypers. Op 23 november 1944 werd ze opgeblazen en onherstelbaar beschadigd door zich terugtrekkende Duitsers. Joseph Franssen ontwierp de nieuwbouw, die nauw aansloot bij de verwoeste gotische voorganger. De kerk werd op 28 juli 1951 in gebruik genomen; de toren was pas acht jaar later gereed.Meerlo – Huize Meerlo
Meerlo bezit een aantal historische panden, waaronder de voormalige kasteelboerderij die tegenwoordig Het Kasteelke wordt genoemd. Een bijzondere woning is ook Huize Meerlo, een pand dat dateert uit omstreeks 1700. Het staat ook wel bekend onder de naam Huize Nab, naar de laatste bewoner voordat het in 1962 door de gemeente werd aangekocht. Na een ingrijpende en kostbare restauratie fungeerde Huize Meerlo van 1962 tot 2006 als ambtswoning. Sindsdien wordt het pand bewoond door particulieren.Meerlo – kerk H. Johannes de Doper
De oorspronkelijke kerk van Meerlo werd in de jaren 1934-1935 vervangen door de huidige Johannes de Doperkerk. Die is ontworpen door Hubert van Groenendael. Zoals zoveel kerken in Noord-Limburg had ook die van Meerlo sterk te lijden onder het oorlogsgeweld. Bij het herstel daarvan in 1947 kreeg de westgevel een roosvenster. De opgeblazen toren – daterend uit het einde van de vijftiende eeuw – werd in 1954 herbouwd. In de toren hangt een klok uit 1493, gegoten door Johannes van Venlo en Johannes van Stralen.Melderslo - Odakerk
Het gehucht Melderslo kreeg in 1921 een eigen kerk, die twaalf jaar later werd voorzien van een toren. In november 1944 bliezen terugtrekkende Duitse troepen de kerktoren op. Na de bevrijding werd besloten tot volledige nieuwbouw op een andere locatie. Als architect werd Alphons Boosten in de armen genomen. Op 23 augustus 1953 vond de consecratie van de nieuwe kerk plaats. De glas-in-loodramen zijn vervaardigd door de bekende glazenier Joep Nicolas.Melderslo – Vlasven
Melderslo kende tot het begin van de vorige eeuw verschillende vennen. Het Vlasven werd onder meer gebruikt voor het roten van vlas. Aan het begin van de jaren dertig werd het grotendeels drooggelegd. Toen Melderslo in 1936 een afdeling van de Jonge Wacht kreeg, kwam pastoor Ament op het idee een clubhuis in de vorm van een kasteelruďne te bouwen. De Jonge Wacht is al lang ter ziele, maar de ruďne heeft de tand des tijds getrotseerd.Meterik – kerk H. Johannes Evangelist
Meterik had van oudsher een eigen lagere school, maar moest tot 1899 wachten op een kerk. De inwoners van het welvarende gehucht trotseerden met succes de weerstand van de bisschop en de deken tegen een eigen godshuis. Architect van de aan Sint-Joannes Evangelist toegewijde kerk was Caspar Franssen. De oorspronkelijke zaalkerk werd in 1907 verbouwd tot een neogotische kruiskerk. Een uitbreiding in 1922 en het naoorlogse herstel van de kerk geschiedden onder verantwoordelijkheid van Joseph Franssen.Meterik – Eendracht Maakt Macht
De bouw van Molen Eendracht Maakt Macht in 1898-1899 vloeide voort uit het verlangen van de inwoners van Meterik naar een eigen kerk. Met de opbrengst van een graanmolen kon in het levensonderhoud van de aan de kerk verbonden rector worden voorzien. De beltmolen is opgebouwd met onderdelen van een eerder afgebroken molen uit het Zuid-Hollandse Ter Aar, die uit 1798 dateerde. De enkele malen gerestaureerde molen wordt sinds 1994 geëxploiteerd door de stichting Molen Eendracht Maakt Macht.Ooijen – kasteel Ooijen
De eerste vermelding van kasteel Ooijen dateert uit 1396. De noordvleugel van het huidige kasteel is vijftiende-eeuws. In de achttiende eeuw werden tussen dit gebouw en de toren, die vermoedelijk uit de zeventiende eeuw stamt, enkele vleugels aangebouwd. Daardoor ontstond een U-vormige plattegrond. Ook in het midden van de negentiende eeuw werd het kasteel nog gemoderniseerd. Het bleef bewoond tot 1981. Daarna raakte het sterk in verval. Nadat het in bezit kwam van de stichting Kasteel Ooijen (2001) werd het gerestaureerd.Sevenum - Fabianus en Sebastianuskerk
Op de plek van de huidige kerk in Sevenum stond waarschijnlijk al omstreeks 1200 een houten kerk. Het stenen gebouw dat daarvoor omstreeks 1300 in de plaats kwam, werd in 1879 vervangen door een neogotische hallenkerk naar een ontwerp van Pierre Cuypers. In de laatste oorlogsdagen werden kerk en toren vernield. De nieuwe kerk is gebouwd naar een ontwerp van architect Hendrik Valk. De eerste steenlegging vond plaats op 20 januari 1954. Op 15 oktober 1955 werd de kerk in gebruik genomen.Sevenum – Onze Lieve Vrouwekapel
De Onze-Lieve-Vrouwekapel aan het Hoogbroek dateert uit 1870. De familie Wijnen-Philipsen heeft de kapel, die oorspronkelijk achter de boerderij van de familie Vullings stond, gesticht. De bedoeling was ongetwijfeld om de boerderij en haar bewoners onder de bescherming van Onze-Lieve-Vrouw te stellen. Nadat de kapel in verval was geraakt, werd zij in 1991 afgebroken en in de oorspronkelijke stijl op de huidige plek weer opgebouwd.Sevenum - oorlogsmonument
Het Sevenumse oorlogsmonument aan het Julianaplantsoen is onthuld op 4 mei 1946. De basis bestaat uit puinstenen van de toren van de in de Tweede Wereldoorlog verwoeste parochiekerk. Daar bovenop prijkt de propeller van een op de dag van de bevrijding van Sevenum (22 november 1944) neergeschoten Engelse bommenwerper. Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan de 34 inwoners die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen om het leven kwamen.Swolgen – Lambertuskerk
Al in de Middeleeuwen beschikte Swolgen over een stenen zaalkerkje. In de veertiende eeuw verrees tegen de westgevel een toren. Diverse uitbreidingen verleenden de kerk geleidelijk het aanzien van een hallenkerkje. Caspar Franssen bouwde in 1910 een nieuwe doopkapel en sacristie aan. Eind 1944 werd de kerk opgeblazen, waardoor toren, gewelven en dak werden vernield. Jules Kayser was verantwoordelijk voor het naoorlogse herstel. Hij restaureerde onder meer het koor en verlengde het schip met drie traveeën. De vernieuwde kerk werd op 23 mei 1953 ingezegend.Tienray – kerk O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten
Al in de vijftiende eeuw was er sprake van een Mariakapel in Tienray. Die stond vanaf de achttiende eeuw centraal in een bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten. De in 1877 gebouwde kerk werd eind november 1944 verwoest. De nieuwe kerk, naar een ontwerp van M. van Beek, werd op 24 december 1950 ingezegend. Daarna duurde het nog vier jaar voordat de kerk een toren kreeg. In de transeptarmen bevinden zich een altaar van Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten en een Lourdesgrot.Tienray – oud station Meerlo-Tienray
Het voormalige station Meerlo-Tienray aan de lijn Venlo-Nijmegen werd in 1882 gebouwd voor de Staatsspoorwegen. Het ontwerp van architect M.A. van Wadenoyen – naar het standaardtype Hemmen – werd tijdens de bouw enigszins vereenvoudigd uitgevoerd. Het pand met neorenaissance-elementen bestaat uit een hoofdblok met zadeldak en aan weerszijden vleugels van verschillende lengte. De opening vond plaats op 1 juni 1883. In 1938 werd het station weer gesloten. Nadat afbraak was voorkomen, werd het geschikt gemaakt voor particuliere bewoning.Asperges
De aspergeteelt heeft een geschiedenis die duizenden jaren terug voert in de tijd. Na de val van het Romeinse Rijk verdween de teelt tot de zeventiende eeuw uit West-Europa..Vanaf de negentiende eeuw worden asperges op grotere schaal in Nederland gekweekt. Het oudste nog bestaande gebied is dat rond Bergen op Zoom. Sinds de Eerste Wereldoorlog is Noord-Limburg het belangrijkste productiegebied voor asperges. Streekmuseum De Locht in Melderslo heeft een speciale afdeling gewijd aan de asperge.Champignons
De grootschalige consumptie en productie van eetbare paddenstoelen genaamd champignons, is een naoorlogs fenomeen. Voordien beperkte de champignonteelt in Nederland zich voornamelijk tot enkele Zuid-Limburgse grotten. Omstreeks 1950 begon de bouw van de eerste moderne, bovengrondse champignonkwekerijen met meerdere kweekruimtes. Vooral door de vestiging van het Proefstation voor de Champignoncultuur (1957) groeide Horst en omgeving in de daaropvolgende decennia uit tot een van de centra van de champignonteelt in Nederland.Roos
Aan het einde van de negentiende eeuw ontstond de rozencultuur in Lottum. Tot de Tweede Wereldoorlog werden rozen gekweekt in combinatie met andere gewassen. Tijdens de wederopbouw groeide de productie van rozen. Op dit moment worden er in Lottum en directe omgeving jaarlijks ongeveer twintig miljoen rozen gekweekt, circa zeventig procent van de Nederlandse rozenproductie. Hieraan dankt Lottum de titel 'rozendorp van Nederland'. Tijdens het tweejaarlijkse rozenfestival wordt het dorp omgetoverd tot een zee van rozen.


 

© Foto's en webpagina: Pieter Jakobs, teksten Wim Moorman